Ruigrok werkt

Re-integratie

Langdurig ziekteverzuim kost veel tijd en geld. Van u, als werkgever wordt verwacht dat u uw werknemer helpt om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen, binnen of buiten de organisatie.

Re-integratie

Bij een re-integratie traject van een werknemer is het voor u belangrijk om te zorgen voor:

  • een optimaal UWV dossier
  • een adequaat spoor 1 traject
  • een duidelijk doelgericht spoor 2 traject

Dit nemen wij graag van u over zodat u de focus houdt op uw bedrijfsvoering.

Vraag vrijblijvend advies

De verzuimcase in uw organisatie wordt doorgenomen op basis van een checklist langdurig ziekteverzuim.

Langdurig ziekteverzuim

U houdt contact met uw medewerker en zoekt naar creatieve oplossingen. U schakelt uw ARBO arts in en houdt de stappen in de Werkwijzer Poortwachter nauwgezet bij.
1

Perspectieven

Samen met de arbeidsdeskundige bepaalt u of er nog mogelijkheden binnen uw organisatie zijn. Ontbreken deze dan start u zo snel mogelijk een 2e spoor traject op.

re-integratie 2e spoor

Een gemiddeld re-integratie 2e spoor traject duurt 9 tot 12 maanden. Dit is afhankelijk van de tijdigheid van de aanmelding.

Vraag vrijblijvend een eerste advies aan